Η Ζεξις Music αναλαμβνει την λιανικ πληση των CD σας των CD του καλλιτχνη που εκπροσωπετε στο χρο τον οποο εμφανζεται.

Εξασφαλζουμε λα τα γγραφα και αναλαμβνουμε να διεκπεραισουμε λες τις διαδικασες που απαιτονται για να γνει νμιμα λιανικ πληση CD στον χρο που επιθυμετε.

Πιο συγκεριμνα, αφο μας υποδεξετε τον τπο, χρνο και το ποιες δισκογραφικς δουλεις επιθυμετε να προωθσουμε προς πληση, θα προβομε σε λες τις απαρατητες ενργειες προκειμνου αυτ να γνει σμφωνα με την κεμενη φορολογικ, εργασιακ και ασφαλιστικ νομοθεσα, παρχοντας δικ μας προσωπικ, ταμειακς μηχανς και παραστατικ.


Το μνο που χρειζεται να κνει ο εκστοτε ιδιοκττης εκμεταλλευτς του χρου στον οποο θα πραγματοποιηθε η πληση εναι να συνυπογρψει μαζ μας τα γγραφα που θα του διαθσουμε.
Στην περπτωση που η πληση αφορ δημσιο χρο, για παρδειγμα μια ανοικτ συναυλα, ττε η εταιρεα μας αναλαμβνει να εξασφαλσει λες τις απαρατητες αδειοδοτσεις απ τους εκστοτε εμπλεκμενους αρμδιους φορες.

Η υπηρεσα προποθτει την σμφωνη γνμη του καλλιτχνη και τη συνεργασα με τον εκστοτε υπεθυνο φορα διαχερισης του χρου που θα πραγματοποιηθε η πληση.

Το κστος για την υπηρεσα αυτ καταβλλεται εφπαξ και μπορετε να το δετε στο σχετικ section του site μας.

 

 
 
| | | | | Privacy Policy |
© 2011- ZefxisMusic. All rights reserved.